Sint Rafaël kerk

Rafaelkerk juli 2020


Regering en bisdom hebben de strakke regels rond kerkbezoek versoepeld met ingang van 1 juli 2020. Vanaf dan mogen er maximaal 100 mensen in een ruimte aanwezig zijn, en ook in de kerken. In onze kerk is er, met de anderhalve meter eis, ruimte voor maximaal 70 personen
Het bestuur en de vrijwilligers doen er alles aan om uw en hun veiligheid maximaal te beschermen, dus houden wij ons aan de regels die zijn voorgeschreven. Als in de (hopelijk nabije) toekomst de regels vereenvoudigd kunnen worden zullen wij die uiteraard ook aanpassen.

Regels die u zeker tot u moet laten doordringen zijn dat er geen gebruik gemaakt kan worden van het toilet, en dat er, heel jammer, ook geen koffie drinken is na de viering. Er is daarvoor helaas niet genoeg ruimte.

In de kerkruimtes gelden strikte regels, die wij hierna zullen weergeven. En er is bij de leden van onze geloofsgemeenschap deze week een folder in de bus gedaan die duidelijk beschrijft waaraan kerkgangers van onze kerk moeten voldoen. Deze folder is ook te downloaden door hier te klikken.

Vieringen: Onderstaande maatregelen gelden voor onze kerk om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, liefst te voorkomen. We verwachten daarom van onze kerkgangers dat zij voldoen aan onze regels:

      Handen wassen voor zij naar de kerk komen
      Thuis blijven bij gezondheidsklachten
      1,5 meter onderlinge afstand aanhouden.


Per 1 juli hebben we weer vieringen op de tijden die U gewend bent,
            dinsdag 09.00 uur - donderdag 09.00 uur - zondag 11.00 uur

Om een viering bij te wonen dient u zich vooraf aan te melden.
Dat kan schriftelijk, of telefonisch (030 261 1252) op maandagochtend tussen 09.00h en 12.00h of op andere tijden door het antwoordbandje in te spreken,(spreek duidelijk naam en telefoonnummer in).
Per E mail (secretariaat@sint-rafael.nl) met naam en telefoonnummer. Wij bellen of E mailen u dan vrijdag terug.

U kunt zich ook direct aanmelden bij Vieringen en ga vervolgens naar Geloofsgemeenschap Rafael.

Maar voor u naar een viering komt verwachten wij dat u eerst de gezondheidscheck doet.
Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, is het niet mogelijk om de viering bij te wonen!

      1. Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
            neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
      2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
      3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
            en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
      4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest)
            en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid
            terwijl hij/zij nog klachten had?
      5. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand
            waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Mocht u en/of een van uw huisgenoten na aanmelding toch klachten krijgen, verzoeken we u om thuis te blijven.

Plaatsen in Rafaelkerk
Vanwege de anderhalve meter regel zijn de plaatsen waarop u kunt plaatsnemen in de kerk aangegeven met stickers. Dat zorgt ervoor dat de minimale afstand tussen de kerkgangers die anderhalve meter is. Er zijn wel enkele plekken geschikt gemaakt voor echtparen. Als u als gezin met kinderen wilt komen, moet er even gekeken worden waar u het best kunt zitten.
Het onderstaande plaatje geeft zoveel mogelijk informatie.

 Binnenkomen
Volg de in rood aangegeven richting, en ga volgens de pijlen naar een plaats, in het plaatje aangegeven met zwarte stip. Twee stippen dicht bij elkaar zijn plaatsen voor een echtpaar. Op zondag zijn de banken 1-5 beschikbaar , voor de doordeweekse vieringen alleen bank 3 en 4.

Verlaten van de kerk
In alle rust, volgens de pijlen. Eerst de mensen uit bankenrij 3, beginnend met de achterste rij, en zo naar voren. Daarna mensen uit bankenrij 4, op dezelfde manier. Vervolgens bankenrij 5, vooraan beginnend, eerst naar voren en via middenpad uit. En zo ook bankenrij 2 en 1.

Ontvangen van communie
Eerst wordt een scherm en een ontsmettingszuil geplaatst.
De hostie wordt door de priester uitgereikt met een pincet op de geopende hand die u door de ruimte onderaan het scherm houdt. Wacht tot de hostie in uw hand ligt en de priester met pincet weg is.
Volgorde: Zie blauwe pijlen in plaatje.
Eerst mensen uit bankenrij 1 : zij gaan via de rechtergang van hun bankenrij naar voren, de voorste rij eerst. Langs de ontsmettingszuil, houden daar kort 1 hand onder, wrijven hun beide handen stevig en gaan naar het scherm. Houdt de 1,5 meter in de gaten. Na ontvangst van de hostie, via het middenpad naar achter en weer terug naar hun plaats in bankenrij 1, maar nu via de linkerzijde ervan.

Bankenrij 2: begint als er geen mensen meer komen uit bankenrij 1. Ook zij beginnen met de eerste rij, gaan ook via de rechtergang van hun rij naar voren, langs de zuil, etc Via het middenpad terug en ook hier via hun linkergang naar hun plaats.

Bankenrij 3: start ook vanaf de eerste rij, via hun rechtergang, langs de zuil, etc. Terug via middenpad en direct naar hun plaats vanuit dit pad.

Dan wordt de ontsmettingszuil verplaatst naar linkerzijde.

Bankenrij 4: de mensen hier gaan via hun linkerpad, voorste rij eerst, naar voren, langs zuil, etc. Terug via middenpad en zo naar hun plaats vanuit dit pad.

Bankenrij 5: de mensen hier ook via hun linkerpad, voorste rij eerst, naar voren, langs zuil, etc. Terug via middenpad en via de rechtergang van hun bankenrij naar hun plaats.

Wij hopen dat de uitleg hierboven u niet afschrikt. Weet dat dit alles alleen gedaan is om u een goed en veilg gevoel te geven als u besluit naar onze kerk te komen. De eerste keer zal het even wennen zijn, maar wij weten inmiddels dat er in de coronatijd diverse aparte en soms vervelende maatregel zijn genomen, waar we inmiddels toch een beetje aan gewend zijn.

Op deze manier kunnen we toch SAMEN VIEREN!

Mariahoekje
De Mariakapel is tot nader order buiten gebruik. Om u toch in de gelegenheid te stellen een kaarsje aan te steken is er een Mariahoekje gemaakt op de plaats waar deze bij de opening van toen nog de Heilige Geest kerk ook was. Wij hopen dat u begrip heeft voor de wijziging.

 

...terug

 

 

logo

© 2011 Mijn-eigen-website.nl