Sint RafaŽl kerk

Installatie pastoor George Paimpillil

Tijdens een plechtige eucharistieviering die om 11 uur begon, is George Paimpillil geÔnstalleerd als de nieuwe pastoor van het samenwerkingsverband Utrecht Stad Noord-West, straks de Ludgerus parochie. Deze viering heeft plaatsgevonden in de St. Jacobuskerk aan het Prins Bernhardplein 40 te Utrecht (Zuilen). De kerk was door velen gevonden, getuige het groot aantal mensen dat de viering heeft bijgewoond.
Hoofdcelebrant was monseigneur Woorts. Hij werd geassisteerd door de concelebranten pastoor Paimpillil, pastoor Bruggink, pastoor Dominique, pastor Kuipers, pastor Schrama en diaken Janssen. Verder waren aanwezig de leden van het pastoraal team, drs. Westerveld, drs. van Kessel en drs. van Dijk. Het geheel werd gecomplemeteerd door acoliet Schwarz en diverse misdienaars. De viering werd muzikaal begeleid door het eigen mooie Drieslagkoor o.l.v.Sonja Roskamp. En om dit begin volledig te maken: de organist was Ruud Wienk.

De kerk was tot in de hoeken gevuld met parochianen van de kerken uit het samenwerkingsverband, maar ook veel parochianen uit zijn eerdere parochies hadden de moeite genomen aanwezig te zijn.
Na een welkomswoord door de voorzitter van de stuurgroep werd de benoemingsbrief voorgelezen en legde pastoor Paimpillil de ambtseed af. Dit is sinds kort weer ingevoerd, na vele jaren niet gedaan te zijn. Het geeft weer een extra dimensie aan het begrip pastoor.
Hierna begon de dienst van het woord, met twee lezingen, gevolgd door de homilie van monseigneur Woorts. In zijn preek ging deze o.a. in op het geloof in het geboorteland van onze pastoor, India. Verder vertelde hij dat de betekenis van de naam Paimpillil 'kleine kerk' is.

Na afloop van de warme preek van mgr. Woorts hernieuwde pastoor Paimpillil zijn wijdingsbeloften, eerder 16 jaar geleden uitgesproken. Daarna werden de bij het ambt van pastoor behorende tekenen door de bisschop aan de pastoor overhandigd, te weten de hostieschaal, de kelk, het altaarmissaal en de sleutel van het tabernakel. Samen gingen ze daarna naar het tabernakel dat werd geopend door de pastoor en bewierookt. Teruggekomen bij het altaar krijgt hij nu achtereenvolgens het evangelieboek, de doopschaal (symbolisch voorgesteld door een doopschelp, want, zoals mgr. Woorts zei - de doopschaal is een beetje te zwaar ), de paarse biechtstola en de witte trouwstola.
De ceremonie werd afgesloten met het overhandigen van de ziekenolie. De installatieplechtigheid eindigde met het uitspreken van de geloofsbelijdenis, samen met de aanwezigen.
De voorbeden werden uitgesproken door enkele parochianen, waarna de dienst van de eucharistie begon.
Na de communie, uitgereikt door de aanwezige (con)celebranten werd pastoor Paimpillil hartelijk gefeliciteerd door de vv van het bestuur van de Jacobusparochie, die afsloot met een traditioneel cadeau, te weten een beker van de kerk, voor alle aanwezigen op het priesterkoor. Pastoor Paimpillil begon zijn dankwoord met te zeggen dat hij wel wat zenuwachtig was, waardoor hij veel van de aanwezigen ontroerde. Het was de aanwezige parochianen van de nieuw te vormen parochie duidelijk dat zij een warme en bevlogen pastoor hebben gekregen, die graag samen met hen wil werken aan het instandhouden en versterken van deze parochie. Laten we allen hem daarin steunen!

Tijdens de plechtige viering zijn foto's genomen, waarvan u er een aantal kunt zien door hier te klikken.
Wilt u alle foto's zien, klik dan op de titel van deze pagina.

...terug

 

fotos

© 2011 Mijn-eigen-website.nl