Sint RafaŽl kerk

De 14 kruiswegstaties

 

 

    De eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld

    De tweede statie: Jezus neemt het kruis op Zijne schouders

    De derde statie: Jezus valt den eersten keer onder het kruis

    De vierde statie: Jezus ontmoet Zijne bedroefde moeder

    De vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

    De zesde statie: Veronica reikt Jezus een zweetdoek toe

    De zevende statie: Jezus valt den tweeden keer onder het kruis

    De achtste statie: Jezus spreekt tot de weenende vrouwen

    De negende statie: Jezus valt den derden keer onder het kruis

    De tiende statie: Jezus wordt ontkleed en met gal gelaafd

    De elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld

    De twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis

    De dertiende statie: Jezus wordt van het kruis genomen

    De veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd ...terug

 

 

logo

© 2011 Mijn-eigen-website.nl