Sint RafaŽl kerk

Vastenactie 2012

De veertigdagentijd is een periode waarin Christenen zichzelf onderzoeken en zich tot God bekeren als voorbereiding op het Paasfeest.
Vasten is vaak een groepsgebeuren en staat in het teken van ommekeer, van streven naar meer rechtvaardige verhoudingen in de samenleving.
Vasten geeft nieuw elan aan de relatie met medemensen.

Hoe moet je vasten? Daar zijn geen vaste regels voor, de houding van waaruit je vast telt: "In het verborgene doen", "je er niet op voor laten staan". Als wij tijdelijk met minder genoegen nemen, kunnen we delen met anderen. Daarmee helpen we niet alleen de ander, maar worden er zelf rijker van. Bij vasten denken we in de eerste instantie aan minder eten en niet snoepen. In een breder verband is vasten ook: meer bidden, bewust omgaan met energie, minder vlees eten, het kopen van biologische - en fair trade producten, het vermijden van tussendoortjes, geen eten weggooien, minder lang douchen, weerstand bieden tegen koopimpulsen, of de auto een keer laten staan.

Vastenactie roept ieder jaar weer op tot bezinning en reflectie. Het centrale campagneproject van dit jaar ligt in EthiopiŽ. Hier zet de congregatie Daughters of Charity (dochters van barmhartigheid) zich in voor de sloppenwijkbewoners van Addis Abeba, de hoofdstad van EthiopiŽ. Met scholing, een vakopleiding of een lening krijgen de allerarmsten de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit project is een van de vele die mede door Vastenaktie gefinancierd kan worden.
Laten we ons solidair tonen en onze gift in de vastenzakjes doen, zodat deze sloppenwijkbewoners een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Het geven van giften geeft ook ons perspectief, door te delen met anderen wordt je meer mens.

Wat wordt uw Vastenaktie? Bewust stilstaan bij uw leefstijl? Wat is uw rol in de samenleving? Opnieuw ont-(her-)ontdekken wat echt belangrijk is? Dit jaar krijgt de campagne een nieuwe uitstraling met als slogan: de Vastenaktie van ......, een persoonlijk appel op iedereen die op eigen wijze vorm wil geven aan haar/zijn betrokkenheid. Via de media zullen initiatieven van mensen te zien zijn, hoe zij vorm gegeven hebben aan hun vastenaktie. Heeft u al ideeŽn, deel ze met ons of met elkaar.

Maar ook dichtbij willen we hulp bieden, en wel via de Voedselbankactie. Zoals we ook samen hebben gedaan tijdens de Advent. En toen was het, zoals u weet, een doorslaand succes. Wij hopen daarom dat u ook in de Veerigdagentijd weer ruim zult geven.

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag 22 februari en loopt tot en met stille zaterdag op 7 april. Op zondag 8 april is het Pasen.
Diaconie

logo

© 2011 Mijn-eigen-website.nl