Sint RafaŽl kerk

Rafaelkerk 50 jaar jong


Zondag 30 juli 1967 werd onze kerk als Heilige Geestkerk ingewijd door kardinaal Alfrink, onder het oog van bouwpastoor Van Schadewijk, die tot 1996 de parochie trouw heeft gediend.
Lees meer.


Rafaelfeest 2015

Vrijdag 25 september hadden we ons jaarlijks Rafaelfeest
Interesse? Lees meer.
Uitje Rafaelkoorleden

Een deel van ons koor is een weekje weggeweest.
Interesse? Lees meer.
Fiets zegening

"De Tour staat symbool voor het leven. We moeten elkaar steunen bij pech onderweg. In het leven en op de fiets." Met woorden van die strekking gaat pastor Koos Smits in aanloop naar de Tourstart fietsers zegenen op het Domplein in Utrecht. Klik hier.
Tien misverstanden over kerksluiting

Vanweg het veelvuldig in de publiciteit voorkomen van informatie over kerksluitingen, heeft het bisdom een publicatie doen uitgaan waarin zij reageert op wat zij noemt misverstanden. Het is daarom belangrijk dat u dit leest. Klik hier.
Interview pastor Koos Smits

Pim Walenkamp, van RTV Utrecht, heeft een interview gehouden met pastor Koos Smits. Dit is enkele keren uitgezonden in de week van 22 december. Als u geÔnteresseerd bent, klik dan op de foto.
Allerzielen 2014

Dit jaar op zondag, dus ook meer mensen dan door de week. Ruim 170 mensen woonden de viering bij. Lees meer.
Vormsel juni 2014

Op zondag 15 juni hebben 9 mensen van monseigneur Hoogenboom het sacrament van het Vormsel ontvangen. Lees meer.Installatie pastoor George

Op zaterdag 26 oktober 2013 is pastoor George geÔnstalleerd in zijn nieuwe parochie. Lees meer.

Ludgerusdag 2013

Op zondag 13 oktober 2013 was er weer een Ludgerusdag. Vorig jaar in de Sint RafaŽlkerk, nu in de Sint Josephkerk. Omdat we nog geen pastoor hebben was Mgr. de Kok celebrant. De viering werd opgeluisterd door een gezamenlijk koor. Na afloop van de viering was er koffie en thee, broodjes en soep. Annemarie Scheerboom vertelde in een bijzaal over haar ervaringen in BraziliŽ tijdens de Wereldjongerendagen. Een fijne morgen.
Foto's ervan kunt u hier zien.


RafaŽlfeest 2013

Op vrijdag 27 september 2013 hadden we weer ons jaarlijkse feest. Traditioneel inmiddels, en daarom weer heel gezellig. Tenminste, dat vonden de mensen die er waren. Lees meer.Ludgerus Jongerendag

Op zondag 15 september 2013 waren er in de tuin van de pastorie bij de RafaŽlkerk jongeren actief. Meer hierover vindt u hier.
Afscheid van pastoor George

Op zondag 25 augustus 2013 heeft pastoor George Paimpillil in een eucharistieviering in de St. RafaŽlkerk afscheid genomen van zijn parochianen. Na een, voor vrijwel iedereen, te korte periode van drie-en-half jaar. Foto's die gemaakt zijn tijdens de viering en erna kunt u hier bekijken en eventueel downloaden. Veel genoegen.


Annemarie Scheerboom ontmoet de paus

Een van onze jongeren, Annemarie Scheerboom, is actief in het uitdragen van haar geloof. Dat is algemeen bekend binnen onze geloofsgemeenschap. Maar ze heeft nu internationale bekendheid gekregen. Zij is deelneemster aan de Wereldjongerendagen in BraziliŽ, en mocht als vertegenwoordigster van Europa de paus welkom heten. Meer hierover vindt u hier.


Pastoor George gaat ons verlaten

Recent heeft pastoor George Paimpillil het parochiebestuur laten weten dat hij toe is aan een nieuwe pastorale uitdaging. De naderende afronding van een proefschrift waaraan hij enkele jaren heeft gewerkt en waarin hij ook zijn passie voor de wetenschap en het onderwijs heeft ontdekt, heeft in zijn afwegingen een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft kardinaal Eijk laten weten dat hij op zoek wil gaan naar een passende functie in het theologisch onderwijs in Nederland en dat hij deze functie wil combineren met een aanstelling in het pastoraat. Hij heeft de bisschop gevraagd hem daarom per 1 september te ontheffen van zijn opdracht als pastoor van onze parochie. Het parochiebestuur betreurt ten zeerste dit besluit. Pastoor George is nog maar kort in ons midden, in een heel precaire fase in de ontwikkeling van onze parochie. Tegelijk kan het bestuur begrip opbrengen voor zijn weloverwogen beslissing. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Het Parochiebestuur van Sint Ludgerus.

Inmiddels is bekend geworden dat George Paimpillil docent wordt aan de priesteropleiding de Tiltenberg in Haarlem. Hij gaat wonen in de pastorie in Driehuis, bij de Engelmunduskerk.


Een andere pastorietuin

De tuin van de pastorie is vandaag, 24 april 2013, veranderd.
Als u wilt zien wat er aan is gedaan kijk dan hier.


Een paasgroet van de aartsbisschop

Kardinaal Eijk heeft een paasgroet doen uitgaan voor de parochies
in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het PaastriduŁm 2013.
Deze groet is ook verspreid bij de Chrismamis, die op
27 maart in de Mariakerk in Apeldoorn werd gevierd.
Klik hier om de groet te lezen.Een nieuwe paus

Woensdag 13 maart 2013 om 19.06 uur kwam er witte rook uit de schoorsteen: we hadden een nieuwe paus. Nog onbekend wie en welke naam hij had gekozen. Daarvoor moesten we wachten tot na acht uur.  Toen hoorden we dat het de Argentijnse kardinaal Bergoglio was die verder gaat als paus FrancisCus (zonder volgcijfer).


Een nieuwe paus (2)

Als u wilt weten hoe sommige kerkgangers over hem denken, klik dan op de foto hiernaast. U ziet dan een opname van RTV Utrecht. Het eerste deel over een lagere school, het tweede deel, na ca. 5 minuten, over de paus.


Jongeren pagina

Omdat er regelmatig activiteiten zijn waarbij jongeren van onze geloofsgemeenschap zijn betrokken, is er voor hen een eigen pagina gemaakt: Jongerenpagina geheten.
Hierin zullen we zo goed als mogelijk hun activiteiten vermelden.
De redactie roept de jongeren wel op deze activiteiten op tijd aan haar door te geven.


Pastor Henk Revenberg overleden

Pastor Henk Revenberg (80) is zaterdag 9 februari overleden. Hij was van 1967 tot 1979 kapelaan in de toen nog H.Geestkerk, nu St. Rafael. Hij woonde sinds zijn emeritaat in 1998 in Hooglanderveen.
Zijn uitvaart was vrijdag 15 februari 2013.

Lees verder..


Afscheid Peter van Kessel

Zondag 25 november 2012 nam pastor Peter van Kessel officieel afscheid van de parochianen van Sint Ludgerus. Hij deed dat in een plechtige eucharistieviering in de Sint RafaŽlkerk.


Lees verder..


Indiase viering

Zaterdag 29 september was er in de Sint RafaŽlkerk een bijzondere viering. De Indiase bisschop van de provincie Kerala heeft samen met pastoor Paimpillil en nog enkele Indiase priesters de heilige mis gevierd.

Lees verder..


Sint RafaŽl feest 2012

Vrijdag 28 september jl. was er weer feest in de RafaŽlkerk. Ook dit jaar begonnen met een eucharistieviering. Gelukkig vinden vrijwel alle deelnemers aan het feest dat dit moet beginnen met de eucharistieviering, dus de kerk was goed gevuld.

Lees verder..


Barbecue 2012

Op 1 juli hadden we de traditionele barbecue. Ook deze keer waren alle parochianen van Ludgerus daarbij uitgenodigd. Tijdens de bbq zijn er enkele foto's gemaakt die een aardige indruk geven van de middag.


Lees en kijk hier..


Toekomst van de Ludgerusparochie

In een vorige Ludgerus Actueel heeft u al iets kunnen over de manier waarop wij samen zouden willen werken aan de toekomst van onze parochie. Een visie waarbij mensen op de eerste plaats komen.

Lees verder..Hoe vieren we eucharistie

In de Ludgerus Algemeen van eind juni 2012 heeft u iets kunnen lezen over het toepassen van de nieuwe richtlijnen van het bisdom betreffende de eucharistieviering. De betreffende tekst is hier in zijn geheel te lezen.

Lees verder..


Wat leeft er in de Ludgerusparochie

Op de parochiedag van 17 maart 2012 zijn er zes groepen aan de slag gegaan met thema's die belangrijk zijn voor de toekomst van onze Ludgerusparochie. Velen hebben vanuit hun betrokkenheid met de lokale gemeenschap hun mening laten horen.

Lees verder..


Eerste Heilige Communie 2012

Zondag 22 april 2012 hebben acht kinderen hun Eerste Heilige Communie gedaan. Tijdens de viering zijn foto's gemaakt.

Lees verder..
In memoriam Lambert Herremans

Op Paaszaterdag, op de fiets op weg naar onze kerk om nog wat te oefenen voor het orgelspel op die avond, is Lambert Herremans slachtoffer geworden van een ernstig ongeluk. Zijn verwondingen waren zo ernstig dat hij maandag 16 april is overleden.

Lees verder..
Doop van Theresa

Zaterdag 14 april is in onze kerk Theresa gedoopt, 16 jaar. Op 22 april zal zij met anderen de Eerste Communie ontvangen. Er zijn enkele foto's gemaakt tijdens deze feestelijke gebeurtenis.

Lees verder..


Palmpasen 2012

1 april 2012 was het Palmpasen. Een dag waarop de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd. Al jaren een dag die in de kerk wordt gevierd met kinderen die hun palmpasenkruisen of stokken de kerk binnen dragen. Ook in de St. RafaŽlkerk, zoals u kunt zien.

Lees verder..


Pastorale brief over de Eucharistie

Vanwege de Veertigdagentijd heeft onze aartsbisschop Willem Jacobus Kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven getiteld 'Leven met Christus'.

Lees verder....


Pastoor Paimpillil in India

Pastoor Paimpillil is in januari een kleine drie weken in zijn India geweest. Even terug bij zijn familie en bij 'zijn' parochie daar. Hij stuurde deze twee foto's. Op de eerste foto ziet u zijn parochiekerk. Op de tweede krijgt u een indruk wat we ons moeten voorstellen bij een kinderviering daar. Ouderen onder ons kunnen zich daar iets bij voorstellen: weet u wel? De jaren vijftig. Maar wie weet....
Wilt u een grotere foto? Klik op de foto!Vastenactie 2012

De inzameling van producten voor de Voedselbank in de Adventsperiode was een doorslaand succes. Complimenten aan u allen die op zeer creatieve wijze invulling hebben gegeven aan deze actie. Aan elke leeftijdsgroep was gedacht waardoor er ook vele verwen pakketten konden worden samengesteld. Namens de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank heel hartelijk dank! Vanwege het gegeven dat hulp in deze tijd steeds noodzakelijker wordt gaan we in de Veertigdagentijd, naast de 'gewone' actie, ook deze actie voortzetten!
Lees verder..
.Voorleesbrief bisschoppen

Zondag 18 december 2011 is in veel kerken een brief voorgelezen welke is samengesteld door de bisschoppenconferentie, gehouden na het openbaar worden van het rapport Deetman, over het sexueel misbruik in de RK kerk. De complete brief kunt u hier lezen.
Geloven Nu

Project in de Sint Ludgerus Parochie 2011 - 2012. We willen het 'Geloven Nu' project van de Ludgerusparochie aan u voorstellen. Wat betekent inhoudelijk het project?
Nieuwsgierig geworden? ....Lees verderLudgerus Startdag

Zondag 9 oktober heeft de Ludgerusparochie haar oprichting per 1-1-2011 feestelijk gevierd. Dat gebeurde met een gezamenlijke eucharistieviering in de Sint RafaŽlkerk, gecelebreerd door Mgr. Woorts en concelebranten pastoor George en pater Dominique (van de Gerardus Majella). Na afloop van de viering, bijgewoond door meer dan 500 mensen (!), was er een gezellig samenzijn. Met koffie en thee en een gebakje, later gevolgd door heerlijk belegde broodjes. Het tweede deel van de dag, nog steeds met een zeer groot aantal mensen, begon met een optreden van het nieuwe Ludgerus dameskoor Monica en uitleg over wat er in de komende tijd in de Ludgerusparochie aan activiteiten zal zijn. Deze activiteiten staan allen beschreven in het ook die dag gepresenteerde Ludgerus Magazin, een kleurrijk en inhoudsrijk boekje. Dit zal aan alle parochianen in de komende tijd worden uitgereikt. Het feestelijke gebeuren werd afgesloten met uitleg over de nieuwe website van de Ludgerusparochie en lekkere drankjes. Als u de foto's wilt zien welke deze dag zijn gemaakt kunt u deze hier zien.Het RafaŽlfeest 2011

Vrijdag 23 september hadden we ons traditionele RafaŽlfeest in onze kerk. Zoals gebruikelijk begonnen met een eucharistieviering, en ook deze keer goed bezocht. Dit jaar waren ook onze Poolse gelovigen uitgenodigd, en een aantal had daaraan gevolg gegeven. Zo wordt ons feest ook een gezamenlijk feest. Voor diegenen die er waren is het waarschijnlijk leuk nog eens terug te kunnen kijken naar de avond via de foto's. Voor hen, maar ook voor diegenen die er niet bij konden zijn: kijk hier wat je gemist hebt.Beleidsnota van de bisdomstaf

Enige jaren geleden is een proces gestart om parochies in het aartsbisdom samen te voegen. Door dit proces van samenvoeging bestaan er nu 49 parochies 'nieuwe stijl'. "Hiermee is een belangrijke stap gezet in de richting van het doel van het pastoraal beleid: bewerkstelligen dat de geloofsgemeenschappen in de parochies van het aartsbisdom in de veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden vitaal en missionair blijven". Dat schrijft aartsbisschop Eijk in het pastoraal-liturgisch beleidsplan dat de bisdomstaf op 2 februari (Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel) publiceerde. Hierin worden ook liturgische centra aangewezen in de 49 nieuwe parochies. Als u geÔnteresseerd bent kunt u het nieuwsbericht lezen op de website van het aartsbisdom. Daar vindt u meer uitleg en de verwijzing naar de Beleidsnota.Brand in kerk in Wijhe

Onze oud-pastoor Joachim Skiba is begin 2010 pastoor geworden van de H. Lebuinusparochie in Deventer en omstreken. In de zomer van 2010 zijn foto's gemaakt van de toren van de kerk aldaar, buiten en binnen. Op 1 januari werden hij en zijn parochianen onaangenaam verrast door een brand in de spits van de kerktoren. Foto's van de binnenkant van de toren voor en na de brand zijn hier te zien. Maar ook foto's van het herstel van de torenspits, gedurende de zomer en herfst van 2011, zijn er te zien.  En op 8 november van dat jaar heeft pastoor Joachim de weer gerestaureerde haan teruggezet op de torenspits. Dat, en nog meer kunt u op de website van de kerk in Wijhe zien. Als u hier klikt kunt u dat bekijken.

Twee filmpjes, door omstanders opgenomen tijdens de brand, zijn op deze pagina te aanschouwen.


Informatie en mededelingen van belang voor de gehele Ludgerusparochie kunt u lezen op haar website, te bereiken door te klikken op bovenstaande foto
Ludgerus Actueel
Nieuwste editie op www.sintludgerus.nl

Download laatste editie...