Sint RafaŽl kerk

Martinusdag

Zondag 18 september was er een parochiedag rond duurzaamheid in onze kerk. Vragen die men zichzelf en de medemens stelt: hoe moet het verder met de kerk en met de wereld, en dan in het bijzonder de armen, de nooddruftigen en de verdrukten. Voor een impressie van die dag, klik dan HIER


Titus Brandsma

Op 15 mei 2022 is de Nederlandse Karmeliet Titus Brandsma heilig verklaard.
Om helder te houden waarom we ons Titus Brandsma moeten (kunnen) blijven herinneren, wordt op zaterdag 8 oktober in Houten een themamiddag rond
Titus Brandsma georganiseerd, met luisteren en zingen.
De organisatoren hopen op een enthousiaste opkomst van mensen.
Hun uitnodiging leest u HIER.


Bedevaart naar Heiloo

In dit jaar 2022 zijn een aantal parochianen op bedevaart geweest in Heiloo. Als u een impressie wilt hebben wat zij daar hebben beleefd en gedaan, klik dan HIER
Kerk zijn in coronatijd

Corona is nog steeds niet voorbij, maar is er wat meer licht gekomen.
Eventueel nieuws van het bisdom kunt u lezen door te klikken op het logo van het bisdom, aan de rechterzijde.
Voor de Nieuwsbrief van onze eigen parochie klikt u op het logo van Martinusparochie, ook rechts.
Wat u moet weten om naar onze kerk te komen leest u HIER
Maar u kunt de viering ook bijwonen via de Livestream of een vorige zien. Klikt dan links op de foto.


Utrecht 900 jaar

In dit jaar 2022 bestaat onze stad Utrecht 900 jaar. Op diverse manieren wordt daaraan aandacht besteed. Veel daarvan heeft u kunnen lezen op papier, in tijdschriften of krant. Maar ook op religieus gebied wordt er aandacht aan besteed. Wilt u meer weten? Klik dan HIER


Boodschap kardinaal Eijk

Kardinaal Eijk heeft een boodschap geschreven voor alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2022. In zijn groet gaat kardinaal Eijk onder meer in op de oorlog in OekraÔne en over het synodaal proces dat wij als kerk zijn ingegaan op verzoek van paus Franciscus. Als u de boodschap wilt lezen, klik dan HIERPastor Oostendorp overleden

Op 23 maart is op 94 jarige leeftijd thuis overleden pastor Oostendorp. Hij was nog volop actief in onze St. Martinus parochie. Door de week op de dinsdagochtend en vrijdagochtend in de Aloysiuskerk. In de weekends afwisselend in de andere kerken. Wij kennen hem als een wijze man, prettig in de omgang, een mens die je kon boeien in zijn voorgaan en verkondiging. Zijn uitvaartviering zal plaatsvinden op woensdagochtend 30 maart om 10.30 uur in de Aloysiuskerk. De begrafenis zal plaatsvinden in Groningen, waar zijn vrouw Anneke begraven ligt sinds november 1982. In 2020 heeft RTV Utrecht een interview met hem gehad in onze kerk. Als u deze wilt zien, kijk dan HIER.


Boodschap kardinaal Eijk

Kardinaal Eijk heeft zijn boodschap voor de Veertigdagentijd van 2022, die Aswoensdag begon, gepubliceerd. In deze brief schrijft de aartsbisschop dat de sterfelijke mens bestemd is voor het eeuwig leven, maar dat de weg daarheen vol hindernissen is. ďDe weg van Christus gaan, is dan ook een tocht van vallen en opstaan.Ē Lees de gehele Vastenboodschap van kardinaal Eijk HIER.Kerstboodschap Nederlandse bisschoppen

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland hebben een boodschap voor Kerstmis gepubliceerd. In verband met de coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet worden gevierd met grote bijeenkomsten maar, schrijven de bisschoppen, Ďwel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. ďHeden is u een Redder geboren, Christus de HeerĒ (Lucas 2:11).í Lees HIER hun Kerstboodschap voor 2021.


Rafaelkerk internationaal

Een katholieke kerk die aan een andere christelijke gemeenschap wordt verkocht, daar kijkt niemand van op. Maar een katholieke kerk delen met andere christenen gebeurt nauwelijks, terwijl dat waardevol kan zijn. Dat bewijst onze kerk, waar maar liefst veertien gemeenschappen kerken.
Lees HIER het artikel dat werd gepubliceerd in het Katholiek Dagblad.


Kindersoos

Drie van onze kinderen, Nour, Miriam en Ariam, zijn naar de zieke kinderen in het Maxima-centrum gegaan. Samen met pastoor Koos op dinsdag 22 december 2020! Gelukkig niet voor zichzelf.
Wilt je iets meer te weten komen, klik dan hier.
Pastor Rigo Loozekoot overleden

Op 11 november 2020 is overleden pastor Rigo Loozekoot. Hij kwam tot enkele jaren geleden regelmatig in onze kerk als gastpriester. Velen van onze kerkgangers zullen zich hem herinneren als een betrokken priester met een heel warme uitstraling. En met heel vaak inspirerende preken. Woensdag 18 november was zijn uitvaartviering in de Rafaelkerk. Wilt u iets meer te weten komen over hem, klik dan hier. Dat hij moge rusten in vrede.


Rafaelkerk 50 jaar jong


Zondag 30 juli 1967 werd onze kerk als Heilige Geestkerk ingewijd door kardinaal Alfrink, onder het oog van bouwpastoor Van Schadewijk, die tot 1996 de parochie trouw heeft gediend.
Lees meer.


  Nieuwsbrief