Sint RafaŽl kerk

Brief van de kardinaal

Corona is nog steeds niet voorbij. Door het nog steeds groot aantal besmettingen zijn de bezoekregels weer aangescherpt. Ook het aantal kerkgangers is weer beperkt en ook mondkapjes moeten worden gebruikt. Zie verder bij "Kerk zijn in coronatijd". Maar onze kardinaal benadrukt in een brief op 7 januari 2022 hoe belangrijk het is dat kerken toch vieringen blijven houden met mensen.

Interesse? Lees zijn brief.


Gebedsviering 15 januari

In de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid, dit jaar van 16 tot 23 januari, bidden christenen om eenheid. In Utrecht zullen vertegenwoordigers van Evangelische kerkgemeenschappen, Migrantenkerken (PIKU) en Utrechtse Raad van Kerken (USRK) samenkomen in de RafaŽlkerk. Shima Sabghi (christen geworden Moslima uit Iran) vertelt, hoe het Licht van Jezus in haar leven kwam, en hoe zij dat Licht nu verkondigt aan haar landgenoten in Nederland.
De viering is zaterdag 15 januari om 19.00 uurin de RafaŽlkerk. Vanwege corona is de viering enkel per livestream te volgen. Wilt u meevieren, klik dan rond deze tijd op de foto hier links onder. Maar u kunt ook later kijken.


Kerk zijn in coronatijd

Corona is nog steeds niet voorbij. Veel beperkingen waren losgelaten in september, maar door het toenemende aantal besmettingen hebben regering en dus ook de bisschoppen moeten besluiten de regels weer aan te scherpen. Het aantal kerkgangers is weer beperkt door de terugkeer van de anderhalve meter, en ook mondkapjes moeten worden gebruikt. Dus ook in onze kerk, maar sinds 20 december 2021 met een maximum van 50 kerkgangers. Help de ander, en dus uzelf, door deze regels te volgen.
Informatie van het bisdom kunt u lezen door te klikken op het logo van het bisdom, aan de rechterzijde. Daar vindt u alle nieuwsbrieven.
Wat u moet weten om naar de kerk te komen leest u HIER
Maar u kunt de viering ook bijwonen via de Livestream of een vorige zien. Klikt dan links op de foto.


Kerstboodschap Nederlandse bisschoppen

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland hebben een boodschap voor Kerstmis gepubliceerd. In verband met de coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet worden gevierd met grote bijeenkomsten maar, schrijven de bisschoppen, Ďwel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. ďHeden is u een Redder geboren, Christus de HeerĒ (Lucas 2:11).í Lees HIER hun Kerstboodschap voor 2021.


Rafaelkerk internationaal

Een katholieke kerk die aan een andere christelijke gemeenschap wordt verkocht, daar kijkt niemand van op. Maar een katholieke kerk delen met andere christenen gebeurt nauwelijks, terwijl dat waardevol kan zijn. Dat bewijst onze kerk, waar maar liefst veertien gemeenschappen kerken.
Lees HIER het artikel dat werd gepubliceerd in het Katholiek Dagblad.


Kindersoos

Drie van onze kinderen, Nour, Miriam en Ariam, zijn naar de zieke kinderen in het Maxima-centrum gegaan. Samen met pastoor Koos op dinsdag 22 december 2020! Gelukkig niet voor zichzelf.
Wilt je iets meer te weten komen, klik dan hier.
Pastor Rigo Loozekoot overleden

Op 11 november 2020 is overleden pastor Rigo Loozekoot. Hij kwam tot enkele jaren geleden regelmatig in onze kerk als gastpriester. Velen van onze kerkgangers zullen zich hem herinneren als een betrokken priester met een heel warme uitstraling. En met heel vaak inspirerende preken. Woensdag 18 november was zijn uitvaartviering in de Rafaelkerk. Wilt u iets meer te weten komen over hem, klik dan hier. Dat hij moge rusten in vrede.


Rafaelkerk 50 jaar jong


Zondag 30 juli 1967 werd onze kerk als Heilige Geestkerk ingewijd door kardinaal Alfrink, onder het oog van bouwpastoor Van Schadewijk, die tot 1996 de parochie trouw heeft gediend.
Lees meer.


  Nieuwsbrief