Sint Rafaël kerk

Kerk zijn in coronatijd

Het is helaas nog steeds coronatijd en moeten we voorzichtig blijven met en voor elkaar. Maar onze kerk is gelukkig nog steeds open en hebben we vieringen.
Om via de Livestream mee te vieren of een vorige te zien, klikt u links op de foto.
Wat u moet weten om te komen leest u HIER
Vieren: Om een viering bij te wonen moet u zich aanmelden. Met ingang van 18 oktober is er een maximum van 30 personen. Als u zich niet heeft aangemeld is er een grote kans dat u niet binnen mag komen! .
De aanvangstijd van de zondagviering is vervroegd naar 10.30 uur!!

Aanmelden kan HIER en ga vervolgens naar Geloofsgemeenschap Rafael.


Start Vastenactie

De Vastenactie 2021 ‘Elk kind naar school in Zuid-Afrika’ zou beginnen met een startbijeenkomst op donderdag 18 februari in onze kerk, die ook via livestream mee te volgen zou zijn.Doordat de corona maatregelen van de regering nog steeds streng zijn is besloten om deze start alleen digitaal door te laten gaan. Wilt u de livestream zien, klik dan hier.


Vastenbrief

Kardinaal Eijk heeft een boodschap geschreven ten behoeve van de Veertigdagentijd die op 17 februari (Aswoensdag) is begonnen. In zijn brief, getiteld ‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’, stelt de aartsbisschop van Utrecht dat de Veertigdagentijd “ons van oudsher vraagt om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is een periode van verstilling, bezinning en onthouding,” waarin “we God kunnen naderen in ons gebed.”
U kunt de brief hier lezen.


Kindersoos

Drie van onze kinderen, Nour, Miriam en Ariam, zijn naar de zieke kinderen in het Maxima-centrum gegaan. Samen met pastoor Koos op dinsdag 22 december 2020! Gelukkig niet voor zichzelf.
Wilt je iets meer te weten komen, klik dan hier.
Pastor Rigo Loozekoot overleden

Op 11 november is overleden pastor Rigo Loozekoot. Hij kwam tot enkele jaren geleden regelmatig in onze kerk als gastpriester. Velen van onze kerkgangers zullen zich hem herinneren als een betrokken priester met een heel warme uitstraling. En met heel vaak inspirerende preken. Woensdag 18 november was zijn uitvaartviering in de Rafaelkerk. Wilt u iets meer te weten komen over hem, klik dan hier. Dat hij moge rusten in vrede.


Het corona virus


Door het coronavirus, dat de wereld en dus ook Nederland, in haar greep heeft, zijn er ook grote veranderingen in de RK kerk. Vieringen gaan voorlopig niet door, maar ook veel andere zaken worden anders. Als u geďnteresseerd bent in wat er speelt in onze parochie en de Rafaelkerk, lees hier meer.
Maar u kunt ook nog eens terug in de tijd en gelukkiger momenten meemaken. Klik dan op ARCHIEF, rechtsboven in de balk


Rafaelkerk 50 jaar jong


Zondag 30 juli 1967 werd onze kerk als Heilige Geestkerk ingewijd door kardinaal Alfrink, onder het oog van bouwpastoor Van Schadewijk, die tot 1996 de parochie trouw heeft gediend.
Lees meer.


      Nieuwsbrief