Sint Rafaël kerk

Kerk zijn in coronatijd

Corona is nog steeds niet voorbij. Veel beperkingen waren losgelaten in september, maar door het toenemende aantal besmettingen hebben regering en dus ook de bisschoppen moeten besluiten de regels weer aan te scherpen. Het aantal kerkgangers is weer beperkt door de terugkeer van de anderhalve meter, en ook mondkapjes moeten worden gebruikt. Dus ook in onze kerk, waar weer een maximum geldt van ca 75 kerkgangers. Help de ander, en dus uzelf, door deze regels te volgen.
Het complete bericht van de bisschoppen kunt u lezen door te klikken op het logo van het bisdom, aan de rechterzijde. Daar vindt u de nieuwsbrieven, dus ook de laatste.Wat u moet weten om te komen leest u HIER.
Maar u kunt de viering ook bijwonen via de Livestream of een vorige zien. Klikt dan links op de foto.


Vastenbrief

Kardinaal Eijk heeft een boodschap geschreven ten behoeve van de Veertigdagentijd die op 17 februari (Aswoensdag) is begonnen. In zijn brief, getiteld ‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’, stelt de aartsbisschop van Utrecht dat de Veertigdagentijd “ons van oudsher vraagt om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is een periode van verstilling, bezinning en onthouding,” waarin “we God kunnen naderen in ons gebed.”
U kunt de brief hier lezen.


Een nieuw boek

OM EEN OGENBLIK BIJ STIL TE STAAN…
Artikelen en Preken door Oscar Swijnenberg
In maart 2021 verscheen een bundel met bovenstaande titel bij Probook B.V. te Utrecht. Het boek van deze Utrechtse priester beoogt aan geďnteresseerden ‘intellectueel en spiritueel’ voedsel te bieden, zoals Mgr. Dr. Gerard de Korte het in zijn ‘Woord vooraf’ formuleert. De artikelen hebben dikwijls een spirituele en/of maatschappelijke inslag. Sommige zijn meer theologisch van aard en enkele hebben een meer maatschappelijk-politieke strekking. Van een ander kaliber is het tweede deel: preken. Hoewel je preken eigenlijk moet horen/houden en niet lezen, zijn ze volgens de Bossche bisschop: ‘Glashelder en mooi van toon’. Het boek (ISBN 978-94-93226-24-1) telt over de driehonderd pagina’s en is voor de prijs van € 24.50 (exclusief verzendkosten) bij Probook te bestellen. Voor belangstellenden is het verkrijgbaar via info@probook.nl , of telefonisch tel. 030 - 303 95 98. Woont u in Utrecht, dan is het boek ook af te halen op het adres: Amsterdamsestraatweg 656D, 3555 HX Utrecht.


Kindersoos

Drie van onze kinderen, Nour, Miriam en Ariam, zijn naar de zieke kinderen in het Maxima-centrum gegaan. Samen met pastoor Koos op dinsdag 22 december 2020! Gelukkig niet voor zichzelf.
Wilt je iets meer te weten komen, klik dan hier.
Pastor Rigo Loozekoot overleden

Op 11 november 2020 is overleden pastor Rigo Loozekoot. Hij kwam tot enkele jaren geleden regelmatig in onze kerk als gastpriester. Velen van onze kerkgangers zullen zich hem herinneren als een betrokken priester met een heel warme uitstraling. En met heel vaak inspirerende preken. Woensdag 18 november was zijn uitvaartviering in de Rafaelkerk. Wilt u iets meer te weten komen over hem, klik dan hier. Dat hij moge rusten in vrede.


Rafaelkerk 50 jaar jong


Zondag 30 juli 1967 werd onze kerk als Heilige Geestkerk ingewijd door kardinaal Alfrink, onder het oog van bouwpastoor Van Schadewijk, die tot 1996 de parochie trouw heeft gediend.
Lees meer.


      Nieuwsbrief