Sint RafaŽl kerk

Kerk zijn

Wij zijn de RK gemeenschap van Overvecht, onderdeel van de Martinusparochie. Wij richten ons in eerste instantie op het vieren van de eucharistie en het aanbieden van sacramenten aan RK gelovigen in Overvecht. Maar in onze kerk zijn natuurlijk alle gelovigen van harte welkom. Daarnaast zijn wij een RK Gemeenschap die haar kerkgebouw openstelt voor vieringen van tal van Christelijke (Kerk)genootschappen uit diverse landen. Door klikken op een van de logos aan de rechterkant vindt u tal van belangrijke en interessante gegevens van de parochie. En bent u een keer verhinderd naar de kerk te komen kunt u de zondagse viering ook bijwonen via de Livestream. Klik dan HIER of links op de foto.


Bedevaart Banneux 2024

Op zaterdag 25 mei gaan we weer op bedevaart naar Banneux. Inschrijven kan nog steeds. Via email naar secretariaat, maar ook bij vrijwilligers na de zondagse viering. Vertrek en aankomst bij de Rafaelkerk. Meer gegevens als u zich aanmeldt.
De vorige was op zaterdag 1 juli 2023. Als u wilt lezen hoe deze dag werd ervaren, klik dan HIER
Jaarverslag 2022

De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2022 onder de parochies verspreid. De tekst is ingedeeld in 16 hoofdstukken.
Als u het verslag wilt lezen, klik dan HIER


Paasgroet van de kardinaal

Kardinaal Eijk heeft een boodschap geschreven voor alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2023. Bij de tekst zijn ook twee illustraties gevoegd. ďTijdens de Veertigdagentijd zijn wij als Kerk met onze Heer Jezus opgegaan naar Jeruzalem, de stad van Zijn lijden, sterven en verrijzen omwille van ons eeuwig heil,Ē zo schrijft kardinaal Eijk.
Wilt u deze lezen klik dan HIERVastenboodschap kardinaal

Woensdag 22 februari was het Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd, ofwel Vasten. Zoals ieder jaar is er dan de boodschap van onze kardinaal. Wilt u deze lezen klik dan HIER

Martinusdag

Zondag 18 september was er een parochiedag rond duurzaamheid in onze kerk. Vragen die men zichzelf en de medemens stelt: hoe moet het verder met de kerk en met de wereld, en dan in het bijzonder de armen, de nooddruftigen en de verdrukten. Voor een impressie van die dag, klik dan HIER


Bedevaart naar Heiloo

In dit jaar 2022 zijn een aantal parochianen op bedevaart geweest in Heiloo. Als u een impressie wilt hebben wat zij daar hebben beleefd en gedaan, klik dan HIER
Utrecht 900 jaar

In dit jaar 2022 bestaat onze stad Utrecht 900 jaar. Op diverse manieren wordt daaraan aandacht besteed. Veel daarvan heeft u kunnen lezen op papier, in tijdschriften of krant. Maar ook op religieus gebied wordt er aandacht aan besteed. Wilt u meer weten? Klik dan HIER


Rafaelkerk internationaal

Een katholieke kerk die aan een andere christelijke gemeenschap wordt verkocht, daar kijkt niemand van op. Maar een katholieke kerk delen met andere christenen gebeurt nauwelijks, terwijl dat waardevol kan zijn. Dat bewijst onze kerk, waar maar liefst veertien gemeenschappen kerken.
Lees HIER het artikel dat werd gepubliceerd in het Katholiek Dagblad.


Kindersoos

Drie van onze kinderen, Nour, Miriam en Ariam, zijn naar de zieke kinderen in het Maxima-centrum gegaan. Samen met pastoor Koos op dinsdag 22 december 2020! Gelukkig niet voor zichzelf.
Wilt je iets meer te weten komen, klik dan hier.
Pastor Oostendorp overleden

Op 23 maart is op 94 jarige leeftijd thuis overleden pastor Oostendorp. Hij was nog volop actief in onze St. Martinus parochie. Door de week op de dinsdagochtend en vrijdagochtend in de Aloysiuskerk. In de weekends afwisselend in de andere kerken. Wij kennen hem als een wijze man, prettig in de omgang, een mens die je kon boeien in zijn voorgaan en verkondiging. Zijn uitvaartviering zal plaatsvinden op woensdagochtend 30 maart om 10.30 uur in de Aloysiuskerk. De begrafenis zal plaatsvinden in Groningen, waar zijn vrouw Anneke begraven ligt sinds november 1982. In 2020 heeft RTV Utrecht een interview met hem gehad in onze kerk. Als u deze wilt zien, kijk dan HIER.


Rafaelkerk 50 jaar jong


Zondag 30 juli 1967 werd onze kerk als Heilige Geestkerk ingewijd door kardinaal Alfrink, onder het oog van bouwpastoor Van Schadewijk, die tot 1996 de parochie trouw heeft gediend.
Lees meer.


  Nieuwsbrief
  Website bisdom