Sint RafaŽl kerk

In Memoriam Henk Revenberg

Pastor Henk Revenberg (80) is zaterdag 9 februari 2013 overleden. Hij was van 1967 tot 1979 kapelaan in wat toen nog de H.Geestkerk heette, nu St. Rafael. Daarna is hij pastoor geworden in Houten, en weer later is hij naar Ootmarsum gegaan. Hij woonde sinds zijn emeritaat in 1998 in Hooglanderveen.
Veel parochianen van de H. Geestkerk zullen zich hem nog wel herinneren. Zeker de mensen met kleine kinderen in die tijd. Want als de kapelaan een gave had, en hij had er vele, dan behoorde daar zeker bij omgaan met kinderen. Bekend waren zijn kindervieringen, waar altijd "iets te beleven was". Overvolle kerk waar de kinderen zich dan geen moment verveelden.
Heel veel werk heeft hij gestoken toen in projecten voor de basisschool die daarmee te maken hadden. Zoals voorbereiding op de Eerste communie.
Enkele projecten van zijn hand zijn:
* Komt allen tezamen: een katechese projekt over Godsroeping te leven in de gemeenschap van Jezus Christus
* Omgaan met God: een katecheseproject over geloof, gebed en genade, door het omgaan met mensen en dingen
* Op leven en dood: een katecheseproject over Het leven van de mens in het licht van Gods leven
* Vrede op aarde: een katechese projekt over de sjaloom van God in handen van mensen
* Gebroken gemeenschap: een katechese projekt over: geweten-zonde-vergeving
* En verder nog - Verwachting en komst - Hand in hand - Geest en leven - Gezinsvieringen bij de katechese-projecten 'Hand in hand'


Moge het Eeuwige Licht hem verlichten en moge hij nu thuis zijn bij onze Heer. Wij wensen zijn naasten veel sterkte.


Bisschop Eijk schrijft over hem het volgende.....Klik hier...

Om u hem weer voor de geest te halen enkele foto's

...terug

logo

© 2011 Mijn-eigen-website.nl