Sint RafaŽl kerk

Kerk zijn in en na coronatijd

Corona is helaas niet voorbij, maar we hebben wel meer ruimte.
Informatie over mogelijke aanpassingen vanwege corona kunt u lezen door te klikken op het logo van het bisdom, aan de rechterzijde.
Voor de Nieuwsbrief van onze eigen parochie klikt u op het logo van Martinusparochie, ook rechts.
Wat u moet weten om naar onze kerk te komen leest u HIER
Maar u kunt de viering ook bijwonen via de Livestream of een vorige zien. Klikt dan links op de foto.


Vastenboodschap kardinaal

Woensdag 22 februari was het Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd, ofwel Vasten. Zoals ieder jaar is er dan de boodschap van onze kardinaal. Wilt u deze lezen klik dan HIER

Martinusdag

Zondag 18 september was er een parochiedag rond duurzaamheid in onze kerk. Vragen die men zichzelf en de medemens stelt: hoe moet het verder met de kerk en met de wereld, en dan in het bijzonder de armen, de nooddruftigen en de verdrukten. Voor een impressie van die dag, klik dan HIER


Bedevaart naar Heiloo

In dit jaar 2022 zijn een aantal parochianen op bedevaart geweest in Heiloo. Als u een impressie wilt hebben wat zij daar hebben beleefd en gedaan, klik dan HIER
Utrecht 900 jaar

In dit jaar 2022 bestaat onze stad Utrecht 900 jaar. Op diverse manieren wordt daaraan aandacht besteed. Veel daarvan heeft u kunnen lezen op papier, in tijdschriften of krant. Maar ook op religieus gebied wordt er aandacht aan besteed. Wilt u meer weten? Klik dan HIER


Rafaelkerk internationaal

Een katholieke kerk die aan een andere christelijke gemeenschap wordt verkocht, daar kijkt niemand van op. Maar een katholieke kerk delen met andere christenen gebeurt nauwelijks, terwijl dat waardevol kan zijn. Dat bewijst onze kerk, waar maar liefst veertien gemeenschappen kerken.
Lees HIER het artikel dat werd gepubliceerd in het Katholiek Dagblad.


Kindersoos

Drie van onze kinderen, Nour, Miriam en Ariam, zijn naar de zieke kinderen in het Maxima-centrum gegaan. Samen met pastoor Koos op dinsdag 22 december 2020! Gelukkig niet voor zichzelf.
Wilt je iets meer te weten komen, klik dan hier.
Pastor Oostendorp overleden

Op 23 maart is op 94 jarige leeftijd thuis overleden pastor Oostendorp. Hij was nog volop actief in onze St. Martinus parochie. Door de week op de dinsdagochtend en vrijdagochtend in de Aloysiuskerk. In de weekends afwisselend in de andere kerken. Wij kennen hem als een wijze man, prettig in de omgang, een mens die je kon boeien in zijn voorgaan en verkondiging. Zijn uitvaartviering zal plaatsvinden op woensdagochtend 30 maart om 10.30 uur in de Aloysiuskerk. De begrafenis zal plaatsvinden in Groningen, waar zijn vrouw Anneke begraven ligt sinds november 1982. In 2020 heeft RTV Utrecht een interview met hem gehad in onze kerk. Als u deze wilt zien, kijk dan HIER.


Rafaelkerk 50 jaar jong


Zondag 30 juli 1967 werd onze kerk als Heilige Geestkerk ingewijd door kardinaal Alfrink, onder het oog van bouwpastoor Van Schadewijk, die tot 1996 de parochie trouw heeft gediend.
Lees meer.


  Nieuwsbrief